4/B’LİLERİN EK ÖDEMELERİNDEN KESİLEN SİGORTA PRİMLERİNİN İADESİNE KARAR VERİLDİ...
26 Kasım 2015, Perşembe

4/B’lilerin ek ödemelerinden 2011 yılından önce kesilen sigorta primlerinin iadesi için Şanlıurfa Şubemizin açtığı dava sonrası, Şanlıurfa 1. İş Mahkemesi 3.495,06 TL’nin faiziyle üyemize geri ödenmesine karar verdi. Karar, Yargıtay 21. Hukuk Dairesi tarafından da onandı.

ÖRNEK DİLEKÇE METİNLERİNİ ....MAHKEME KARARINI  SAYFA ALTINDA YER ALAN EKTE DOSYA OLARAK İNDİREBİLİRSİNİZ.

 

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ’NE

                                                                             …………………..

 

………………  / ……………    tarihleri arasında sözleşmeli statüde  …………..olarak görev  yaptım.

Sözleşmeli statüde görev yaptığım dönemde tarafıma yapılan ek ödemeden haksız yere oranında sigorta prim kesinti yapıldığını öğrenmiş bulunmaktayım.

Dilekçe ekinde sunduğum Şanlıurfa  1.İş  Mahkemesinin 05.06.2014 tarih ve 2013/4 Esas- 2014/386  Karar sayılı ve Yargıtay 21. Hukuk Dairesinin 17.06.2015 tarih ve 2014/14827 Esas-2015/13963 Karar sayılı kararına göre ek ödemeden yapılan sigorta prim kesintileri haksız olup iadesi gerekmektedir.

Bu doğrultuda haksız yere ek ödememden kesilen sigorta prim kesintilerinin yasal faizi ile birlikte tarafıma ödenmesini arz/talep ederim                  …/…/2015

 

 

                                                                                              İmza

 

Eki: Emsal Mahkeme Kararı

 

 

 

……………………………         HASTANESİ   YÖNETİCİLİĞİ’NE

                                                                                              …………………..

 

………………  / ……………    tarihleri arasında sözleşmeli statüde  …………..olarak görev  yaptım.

Sözleşmeli statüde görev yaptığım dönemde tarafıma yapılan ek ödemeden haksız yere oranında sigorta prim kesinti yapıldığını öğrenmiş bulunmaktayım.

Dilekçe ekinde sunduğum Şanlıurfa  1.İş  Mahkemesinin 05.06.2014 tarih ve 2013/4 Esas- 2014/386  Karar sayılı ve Yargıtay 21. Hukuk Dairesinin 17.06.2015 tarih ve 2014/14827 Esas-2015/13963 Karar sayılı kararına göre ek ödemeden yapılan sigorta prim kesintileri haksız olup iadesi gerekmektedir.

Bu doğrultuda haksız yere ek ödememden kesilen sigorta prim kesintilerinin yasal faizi ile birlikte tarafıma ödenmesini arz/talep ederim                  …/…/2015

 

 

                                                                                              İmza

 

Eki: Emsal Mahkeme Kararı

 

 Mahkeme Kararı
Dilekçe-2
Dilekçe-1
PAYLAŞ :